przypinkomania.pl - przypinki buttony piny i magnesy na lodówkę

polityka prywatności

1. Wstęp

Administratorem danych osobowych jest Pracownia Poligraficzno-Reklamowa PIERNIK Mariusz Dymek, NIP 848-157-92-12, REGON 511359719, 10-588 Olsztyn, ul. Kościuszki 62/2

2. Dane osobowe i prywatność

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem strony i świadczeniem usług na niej oferowanych („Usługi”).

3. Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
• Świadczenie usług oferowanych na stronie
• Realizacja Twoich zamówień
• Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

4. Podstawa prawna przetwarzania danych:

• Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
• Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
• Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
• Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
• Podanie danych: Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

5. Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
• brak możliwości przesłania wiadomości przez formularz kontaktowy
• brak możliwości złożenia zamówienia formularz zamówienia
• brak możliwości otrzymywania informacji handlowych.

6. Okres przetwarzania danych

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
• przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
• ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez strony
• zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
W zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

7. Prawo do informacji i sprzeciwu

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,
• żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
• żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
• przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
– z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

8. Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

• dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia strony
• podmiot realizujący dostawę towarów
• dostawca płatności
• biuro księgowe
• hostingodawca
• podmiot zapewniający usługi marketingowe
• podmiot zapewniający usługi statystyczne
• odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

9. Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

10. Polityka Cookies

Strona internetowa www.przypinkomania.pl wykorzystuje pliki cookies.
Pliki cookies to przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik łączy się w witryną www.przypinkomania.pl w sposób tymczasowy lub trwały drobne pliki tekstowe.
Urządzenie w rozumieniu niniejszych uregulowań to mobilne bądź stacjonarne elektroniczne urządzenie z dostępem do Internetu wyposażone w przeglądarkę internetową, służące Użytkownikowi do łączenia się i korzystania ze stroną internetową www.przypinkomania.pl.
Strona internetowa www.przypinkomania.pl wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies tj:
• pliki cookies trwałe,
• pliki cookies sesyjne.

Pliki cookies trwałe są to pliki, które przechowywane są na Urządzeniu zarówno podczas trwania sesji przeglądarki jak i po jej zakończeniu, a ich usunięcie możliwe jest jedynie przez odpowiednie czynności Użytkownika.
Pliki cookies sesyjne są to pliki, które przechowywane są na Urządzeniu jedynie podczas trwania sesji przeglądarki, a po jej zakończeniu zostają z niego samoistnie usunięte.
Pliki cookies używane na stronie www.przypinkomania.pl są całkowicie bezpieczne dla Użytkowników. Za ich pośrednictwem nie jest możliwe przedostanie się na Urządzenie żadnego niechcianego oprogramowania bądź wirusów.
Pliki cookies wykorzystywane są w celach ściśle związanych z poprawnym funkcjonowaniem strony www.przypinkomania.pl tj.:
• uwierzytelniania Użytkownika podczas trwania sesji przeglądarki,
• zapewnieniem bezawaryjności w działaniu witryny,
• konfiguracji i ulepszeń strony internetowej,
• zwiększeniu funkcjonalności strony dla Użytkowników,
• wprowadzenia ułatwień w korzystaniu dla Użytkowników,
• dostosowania witryny stosownie do preferencji Użytkowników,
• sporządzaniu statystyk mających na celu późniejszą ich analizę i ulepszanie funkcjonalności strony w przyszłości.
Każdy z Użytkowników ma możliwość zablokowania automatycznej obsługi plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej na Urządzeniu, z którego korzysta.
Czynność opisana w ust. 9 skutkować może problemami w prawidłowym korzystaniu ze strony internetowej www.przypinkomania.pl.

11. Kontakt z Administratorem

Użytkownik W każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki Prywatności.

Napisz na adres e-mail: info@przypinkomania.pl

12. Zmiany polityki

Firma Pracownia Poligraficzno-Reklamowa PIERNIK Mariusz Dymek zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na tej stronie.

przypinkomania.pl

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ
Z NASZĄ OFERTĄ

KONTAKT

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości, napisz do nas.
Odpowiemy najszybciej, jak to będzie możliwe.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Polityka prywatności